fredag 30. mars 2012

I just spilled coffee all over myself

Jeg må innrømme at jeg ikke hater livet i Norge heller. Selv om regndråpene og kuldegradene gjør sitt beste for å fryse meg ut av landet, har jeg mye bra på gang her. Mange av mine ønsker har gått i oppfyllelse, bare denne første uken. Jeg har møtt gode venner, kysset, vært på Wineyard, spist norsk godteri, tatt bussen, pratet nerd, jobbet og drukket ekstremt god kaffe. Sistnevnte gjør jeg akkkuratt nå faktisk.
Her og nå føles det som om hele Soton er et fjernt liv fra en reality-serie, og jeg liker å være tilbake til mitt "normale liv". Takket være de alt for snille menneskene på Bon Appétit har jeg fått jobbet hver dag siden jeg kom hit. Det blir lite å skrive om her, men den jobben er livet mitt og jeg elsker å dra meg selv ut av sengen hver morgen istedet for å ligge å se i taket til jeg gidder å reise meg. Jeg elsker at jeg virkelig setter pris på å sove helt til klokken 09, at jeg setter pris på å ha tid til å vaske klær, lese mail eller til og med rydde i CD-samlingen... Dere skjønner hva jeg mener?
Her skjer det noe hele tiden, ikke av typen spennende action i hverdagen, men rutiner som holder alt gående. Og det er rutiner jeg liker, i alle fall akkuratt nå. Håper dere har det fint også, enten der ute i verden eller her i Norge.

Now in English:
I must admit I don't hate my life in Norway. Even though the raindrops and cold weather are trying to freeze me out of the country, I have a fair amount of good stuff going on here. Many of my wishes has already come true, just this first week. I have met my friends, kissed, been to Wineyard at Garage, eaten Norwegian sweets, traveled by bus, talked nerdy, been to work and drunk great coffee. The latter I am doing right now, actually.

In this moment, Soton feels like a distant life from a reality show, and I like being back to "normal". Thanks to the very kind people at Bon Appétit, I have been working every day since I arrived. It does not give me lots to write about, but that job is my life and I just love dragging myself out of bed every morning instead of laying still until I can bother to get up. I love that I really appreciate sleeping until 9AM, appreciate having time to do my laundry, read e-mails or even organize my CD-collection… You know what I mean?

Something is happening all the time, not the exiting action- kind, but routines that keep the everyday life going. It is routines I like, at least right now. I hope you are having a good time as well, either out there in the world or here in Norway.

3 kommentarer:

Got something to say? Say it now or forever hold your peace.